Vores landsinpektørydelser

Arealoverførsel, ejendomsberigtigelse, jordfordeling og meget andet. Ja, det kan være svært at få overblik over, hvad en landmåler egentlig kan hjælpe dig med.

Derfor har vi her på siden samlet et overblik over de ydelser, vi ofte hjælper vores kunder med. Det kan både være virksomheder eller privatpersoner, der har brug for vores hjælp, og i begge tilfælde står vi klar til at træde til, hvis der er brug for en landinspektør.

Sammenlægning

En sammenlægning kan udføres af en landmåler, hvis to arealer, dog med hver deres matrikelnummer, ejes af den samme person og er placeret i samme sogn og kommune.

Dette kan ofte være en fordel eller en nødvendighed, hvis arealet eksempelvis efterfølgende skal udstykkes i mindre dele.
Hos Landmålercompagniet har vi stor erfaring indenfor lige netop sammenlægning af arealer. En matrikelsammenlægning kan være en fordel, hvis man vil have mere jord til sin ejendom, enten for at højne værdien eller udnytte den ekstra plads.

Opdeling af ejerlejligheder

Ved opdeling af ejerlejligheder opsplittes bebyggelsen på en ejendom i ejerlejligheder, hvilket giver mulighed for at afhænde og belåne de enkelte ejerlejligheder særskilt.

En ejendom kan kun opdeles i ejerlejligheder, når en matrikulær udstykning ikke er mulig.

Landmålercompagniet foretager den nødvendige opmåling, udarbejdelse og tinglysning af anmeldelse og fortegnelse.

Vi hjælper også gerne med en opdeling på projektstadiet, eller udarbejder et rids til betinget skøde til brug for tinglysning på et tidligt stadie.

Vi tilbyder også at udarbejde og tinglyse vedtægter med tilhørende rids for ejerforeninger til brug for drift af ejendommen og administration af fællesarealer, fællesanlæg og andet.

Matrikulære opgaver

En matrikulær opgave udføres altid af en landinspektør med beskikkelse. De kan i visse tilfælde assisteres af en teknisk designer.

Eksempler på matrikulære opgaver:

  • Udstykning af grunde til selvstændige ejendomme
  • Ejendomsberigtigelse
  • Arealoverførsel til en ejendom eller vej
  • Ekspropriation af afmærkede grunde
  • Jordfordeling efter omlægning af dyrkningsarealer

Arealoverførsel

Hvis der skal overføres et areal fra en fast ejendom til en anden fast ejendom, kræver det en beskikket landinspektørs medvirken.

En arealoverførsel kan være en overførsel af 20 m2 mellem to beboelsesejendomme til frastykning og salg af 150 ha landbrugsjord fra en landbrugsejendom. Mageskifte mellem landbrugsejendomme gennemføres ligeledes som en arealoverførsel.

En arealoverførsel laves i samråd med advokater i henhold til skødeskrivning, landboforeninger, ejendomsmæglere, banker, og kreditforeninger.

Overførsel af jord til under 50.000 kr.

Ved erhvervelse og overførsel af arealer til en samlet købesum på under 50.000 kr. kan sagen gennemføres uden tinglysning af skøde.

Overførsel under 2% og 125.000 kr.

Ved overførsel af arealer, hvor købesummen og værdien ikke overstiger 2% af angivne sælgers ejendomsværdi, kan sagerne gennemføres uden tinglysning af relaksation af pantehæftelser (uden frigørelse af lån). Dette forudsætter at købesummen og værdien ikke overstiger 125.000 kr.

Øvrige ydelser din landinspektør kan hjælpe med

Udover ydelserne her, kan vi hjælpe dig med mange andre ting, da de har landmåler udstyr der gør, at de eksempelvis kan tage professionelle 3D-laserscanninger af facader på bygninger og meget andet.

Vi kan også hjælpe dig med at lave en korrekt skelfastlæggelse, når du skal have helt styr på hvor skellet til din grund eller din virksomheds grund går.

Vi står også til rådighed, hvis du vil vide mere om tinglysning, afsætning, BBR-opmåling eller har brug for en detaljeret opmåling.

Scroll to Top