Matrikulære opgaver

En matrikulær opgave kan have mange facetter. En matrikulær opgave udføres altid af en landinspektør med beskikkelse som nogle gange også kan assisteres af en teknisk designer og/eller en landmåler. En matrikulær opgave kan være:

  • Udstykning af grunde til selvstændige ejendomme – en udstykning af en grund kan foregå på mange måder. Det kan være en udstykning af et mindre projekt på 1-3 grunde, det kunne for eksempel også være et større byggeprojekt på 50-100 grunde. Alt dette har Landmålercompagniet erfaringer med landet over.
  • Ejendomsberigtigelse – en ejendoms berigtigelse kan være en hævdsag på en matrikel, grundlæggende kan man vinde hævd ved en såkaldt uafbrudt og eksklusiv råden i mere en 20 år. Der skelnes mellem ejendomshævd og brugshævd.
  • Arealoverførsel til en ejendom eller vej – Ved en arealoverførsel, opmåler vi det areal der skal overføres og kender derved den reelle grænse i marken. Denne bruges til at overfører den rigtige mængde kvadratmeter til den person der ønsker areal overført.
  • Ekspropriation af afmærkede grunde – ved en ekspropriationssag udfører Landmålercompagniet en opmåling, derefter foretages der en afmærkning af det eksproprieret areal og der udarbejdes materiale herom, alt dette er selvfølgelig inklusiv kortbilag til dokumentation.
  • Sammenlægning af to individuelle ejendomme – to selvstændige ejendomme med samme ejer kan sammenlægges til en enkelt ejendom hvor der opretholdes de eksisterede matrikelbetegnelser og den ene ejendom lægges ind under den anden.
  • Jordfordeling efter omlægning af dyrkningsarealer – i forbindelse med tørre omlægninger af dyrkningsarealer mellem landbrugsejendomme kan vi som landinspektørvirksomhed opmåle de arealer som er impliceret. Efter en gennemført opmåling, afmærkes der nye skelgrænser i marken.
  • Opmåling og afmærkning af skel – som landsdækkende landinspektørvirksomhed er det vigtig med opmåling af eksisterede skelgrænser og afmærkning af skel at man er neutral i processen. Dette gør at man som landmåler og landinspektør ikke tager nogens parti og derved kan udfører opgaven lige meget hvem fordelen tilfalder.

Skal du have udført en matrikulær opgave skal du blot kontakte os for et uforpligtende tilbud på din/jeres næste opgave.

Kontakt os

Jeg er