Fakta om en landmåler - Hvad er det?

En landmåler er en erhvervsperson, der har specialiseret sig i opmåling og planlægning af arkitekt- og ingeniør opgaver. De fleste landmålere er uddannede kort- og planlægningsteknikere, hvilket hører under bygningskonstruktør uddannelsen. Det betyder, at landmålingsteknikerne besidder en bred viden omkring fast ejendom, landmåling, afsætning, geografiske informationssystemer (GIS), kortteknik, kartografi, ejendoms- og miljøforvaltning og meget mere.

Vores landmålingsteknikere har mange varierende opgaver, hvilket gør, at de er rustet til at klare alt fra kloakering, udstykning eller ændringer ved matrikelkort. På trods af varierende opgaver vil landmålingsteknikere ofte have tre hovedopgaver, hvilket er indsamling, bearbejdning og præsentation af stedbestemt data.

Når en landmåler bliver stillet en opgave, vil han/hun ofte starte med at indsamle data. Dette sker typisk ved landmåling eller ved at samle informationer fra registre. Den indsamlede data bliver herefter bearbejdet gennem GIS programmer. Til sidst bliver den bearbejdede data præsenteret gennem kartografiske programmer, der skal give en præcis visualisering af resultaterne. Med avancerede computerprogrammer er det i dag muligt at lave meget nøjagtige beregninger samt skabe visualiseringer, så målingerne bliver præsenteret tydeligt.

Dette er det korte svar på spørgsmålet: hvad er en landmåler. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt dette omfatter dine opgaver, så er du altid velkommen til at tage kontakt til os for at høre mere.

  Jeg er

  Hvad kan landmåleren hjælpe dig med?

  Vores dygtige landmålere tager sig både af større og mindre opgaver.

  Hvis du har planer til et større byggeprojekt eksempelvis brobyggeri eller landbrugsejendomme, så er vi klar til at foretage målinger og afsætning. Gennem et tæt samarbejde vil vi lægge en plan, så du får en gennemskuelig aftale. Du vil undervejs have dialog med både landmåleren og landinspektøren.

  Hvis du søger hjælp til en mindre opgave, så tager vores landmålere sig også gerne af dette. Uanset om du skal foretage afsætning af dit sommerhus, målinger af et nyt hus eller andet, så står vi klar til at hjælpe dig. Vi vil fra start have fokus på et godt og tæt samarbejde, hvor vi finder frem til dine muligheder.

  Skal jeg vælge en landmåler eller landinspektør?

  Dette er et spørgsmål, vi ofte bliver stillet, og derfor vil vi kort forklare det herunder.

  I mange situationer giver det ikke mening at stille det op, som om det skal være enten eller. Landmåleren og landinspektøren har ofte forskellige opgaver under et byggeprojekt, hvilket giver stor værdi. Generelt vil der dog være nogle arbejdsområder, hvor man vil se forskelle ved de to.

  Landinspektøren kan, udover at foretage målinger, stå for juridiske og økonomiske forhold i forbindelse med byggeri. Eksempelvis er det landinspektøren, der skal fastlægge skel eller udstykke grunde til byggeprojekter. Kontakten vil derfor typisk være mellem dig og landinspektøren, der har det overordnede overblik over muligheder og begrænsninger.

  Landmålingsteknikeren er specialiseret til at foretage nøjagtige målinger, beregninger og præsentationer af data. Med masser af erfaring fra felten er vores landmåler i stand til at foretage komplekse afsætninger under varierende forhold.

  Hos landmålercompagniet har vi forskellige kompetencer, der skal sikre det bedst mulige resultat for dig. Vi råder derfor altid til, at du kommer forbi til en dialog, hvor vi kan få overblik over din konkrete situation. Der vil ofte være mange variabler forbundet med et byggeprojekt, som skal tages højde for.

  Kom ind til en personlig samtale

  For bedst muligt at kunne hjælpe dig er det vigtigt, at vi forstår din situation. Du er derfor altid velkommen til at komme forbi til en uforpligtende samtale, hvor vi kigger nærmere på dine planer. Med stor erfaring og forskellige kompetencer sidder vi klar til at kunne rådgive dig om, hvilke muligheder du har. Du kan kontakte os på telefon eller sende en mail. Vi ser frem til at hjælpe dig.

  Scroll to Top