Afsætning af grund – Vi afsætter alt for dig

Vi tilbyder afsætning af alle former for byggerier, herunder enfamiliehuse, rækkehuse og etagebyggeri samt tilbygninger.

Ofte foretager vi en foreløbig afsætning af bygningens hjørner med træpæle til brug for jordarbejde på byggepladsen samt etablerer et højdefikspunkt.

Når entreprenøren er klar til at støbe fundament, afsættes fundamentslinier eller modullinier på galger eller lignende. Ved etagebebyggelser afsættes modullinier på hver etage, så entreprenøren får sikkerhed for, at elementmontagen kan udføres med den krævede nøjagtighed.

Kontrolopmåling ved afsætning

I forbindelse med afsætningen foretager vi en kontrolopmåling af de afsatte punkter og denne kontrolopmåling beregnes efterfølgende på kontoret og bruges ved udarbejdelse af en afsætningsplan, der fremsendes som dokumentation for afsætningens gyldighed.

Lovlighed i relation til Byggeloven

I forbindelse med afsætningen foretager vi en kontrol af projektets lovlighed i forhold til byggelovens bestemmelser om højde og afstand til skel samt eventuelle tinglyste servitutter og øvrige bindinger på området.

Alle bygningsafsætninger udføres med meget kort ventetid. I hastesager afsætter vi ofte samme dag som entreprenøren ringer.

    Kontakt os

    Jeg er