Afsætning af grund

En "afsætning" kan dække alle former for byggerier, herunder enfamiliehuse, rækkehuse og etagebyggeri samt tilbygninger.

Ofte foretages en foreløbig afsætning af bygningens hjørner med træpæle til brug for jordarbejde på byggepladsen samt etableres et højdefikspunkt.

Når entreprenøren er klar til at støbe fundament, afsættes fundamentslinier eller modullinier på galger eller lignende. Ved etagebebyggelser afsættes modullinier på hver etage, så entreprenøren får sikkerhed for, at elementmontagen kan udføres med den krævede nøjagtighed.

Kontrolopmåling ved afsætning

I forbindelse med afsætningen foretages en kontrolopmåling af de afsatte punkter og denne kontrolopmåling beregnes efterfølgende og bruges ved udarbejdelse af en afsætningsplan, der fremsendes som dokumentation for afsætningens gyldighed.

Lovlighed i relation til Byggeloven

I forbindelse med afsætningen foretages der en kontrol af projektets lovlighed i forhold til byggelovens bestemmelser om højde og afstand til skel samt eventuelle tinglyste servitutter og øvrige bindinger på området.

Vi har et samarbejde med et landinspektørfirma der retfærdiggøre vi udføre afsætningen og tjekker projektets lovlighed.

    Jeg er

    Scroll to Top