Opdeling af ejerlejligheder

Opdeling af ejerlejligheder er en proces, hvor en eksisterende bebyggelse opsplittes i ejerlejligheder. En sådan opdeling skal altid foretages af en beskikket landinspektør, der besidder de særlige kundskaber og den specialiserede viden omkring eksempelvis jordforhold, arealopmåling og diverse ejendomsretlige forhold, som en sådan proces kræver.

Hos Landmålercompagniet kan vi hjælpe dig med ejerlejlighedsopdeling af nye eller eksisterende bygninger, hvilket giver mulighed for at afhænde og belåne de enkelte ejerlejligheder særskilt.

Opdeling eller matrikulær udstykning?

En ejendom kan kun opdeles i ejerlejligheder, når en matrikulær udstykning ikke er mulig. En matrikulær udstykning af ejerlejligheder er nemlig en anden proces end når en ejendom opdeles i lejligheder. Selvom begge er metoder til at skabe mindre, selvstændige enheder på en større ejendom, er der nogle forskelle imellem dem.

En matrikulær udstykning er en opdeling af en større ejendom i mindre enheder, som efter opdelingen hver får tildelt et matrikelnummer. Ved udstykningen sker der således en ændring i den oprindelige ejendoms grundareal, hvilket bevirker at ejendommen får tildelt flere matrikelnumre.

Ved en matrikulær udstykning er det dermed muligt for ejendommens nye matrikler enten at blive solgt eller overført separat fra den oprindelige ejendom.

Ejerlejligheder med samme matrikelnummer

Ved en opdeling i lejligheder foregår en proces, hvor en ejendom eller et byggeri opdeles i separate enheder, der ejes af forskellige personer. Det kræver blandt andet, at ejerforholdet ændres i forhold til den oprindelige ejendom, mens matrikelnummeret forbliver det samme. Denne type bebyggelse falder under ejerlejlighedsloven, hvor flere forskellige forhold reguleres.

Loven regulerer blandt andet de forskellige rettigheder og pligter, som tilfalder hver enkelt bebyggelsens lejlighedsejere. Endvidere reguleres forhold som eksempelvis fællesudgifter, vedligeholdelse af ejendom, stemmeregler på generalforsamlinger tillige med ophævelse og salg af lejligheder.

Få assistance fra Landmålercompagniet

Har du brug for hjælp fra en beskikket landmåler til opdeling af en bebyggelse til ejerlejligheder, så kan vi hjælpe dig.

Hos Landmålercompagniet hjælper vi med alt fra den nødvendige opmåling og udarbejdelse af opmålings- og afmærkningsplaner. ligesom vi i denne forbindelse også er behjælpelige med tinglysning af anmeldelse og fortegnelse, således ejendommes retsstilling bliver korrekt dokumenteret og beskyttet.

Vi sørger desuden for at anmelde opdelingen til digital tinglysning i Tinglysningsretten.

Hos Landmålercompagniet stiller vi desuden gerne vores erfaring og kompetencer til rådighed, hvis du har behov for hjælp til at udarbejde vedtægter med tilhørende rids til en ejerforening.

Vedtægterne og det tilhørende rids er vigtige i forhold til ejendommens drift, ligesom disse også er vigtige i forbindelse med administrationen af fællesarealer, fællesanlæg og lignende.

I denne forbindelse tilbyder vi desuden også at forestå tinglysningen.

Hjælp i projektets tidlige stadie

Er dit projekt stadig på tegnebrættet, er der også hjælp at hente hos os. Vi er nemlig også meget gerne behjælpelige med en opdeling af ejerlejligheder på projektstadiet.

Ligeledes udarbejder vi også gerne et rids til et betinget skøde, der kan anvendes, når der skal tinglyses i projektets tidlige stadie.

    Jeg er

    pexels-nelson-axigoth-5802821
    Scroll to Top