Opdeling ejerlejligheder

Ved opdeling af ejerlejligheder opsplittes bebyggelsen på en ejendom i ejerlejligheder.

Landmålercompagniet kan hjælpe med opdeling af nye eller eksisterende bygninger i ejerlejligheder, hvilket giver mulighed for at afhænde og belåne de enkelte ejerlejligheder særskilt.

En ejerlejlighedsopdeling foretages altid af en landinspektør med beskikkelse, der sørger for at anmelde opdelingen til digital tinglysning ved Tinglysningsretten.

En ejendom kan kun opdeles i ejerlejligheder, når en matrikulær udstykning ikke er mulig.

Landmålercompagniet foretager den nødvendige opmåling og udarbejdelse og tinglysning af anmeldelse og fortegnelse.

Vi hjælper også gerne med en opdeling på projektstadiet, eller udarbejder et rids til betinget skøde til brug for tinglysning på et tidligt stadie.

Vi tilbyder også at udarbejde og tinglyse vedtægter med tilhørende rids for ejerforeninger til brug for drift af ejendommen og administration af fællesarealer og fælles anlæg mv.

    Jeg er

    pexels-nelson-axigoth-5802821
    Scroll to Top