Tinglysning

Tinglysning er den juridiske proces, hvor officielle dokumenter registreres i det offentlige system og indføres i tinglysningsregistret. Ved registrering af ejendomme drejer det sig blandt andet om oplysninger vedrørende ejerskab, rettigheder og pligter samt sikkerhed i ejendommen.

I forbindelse med tinglysning kan vi være behjælpelige med at udarbejde det nødvendige materiale, ligesom vi også kan gennemføre selve tinglysningen af servitutter og deklarationer.

Hos Landmålercompagniet har vi stor erfaring med håndtering af tinglysningsopgaver og viden om ejendomsretlige problemstillinger, og vi kan derfor sikre, at du får løst din opgave på den mest effektive måde.

Registrering af ejendom

Korrekt registrering af ejendom kan være indviklet og kræve et vist indblik i lovgivningen, og derfor vælger rigtig mange at få assistance til netop denne opgave.

I forbindelse med selve registreringen af din ejendom kan vi være behjælpelige med følgende arbejde:

 • Udarbejdelse af deklarationstekst
 • ​Indhentning af tinglysningsfuldmagter
 • ​Opmåling (hvis det nødvendigt)
 • ​Udarbejdelse af tinglysningsrids
 • ​Anmeldelse til Tinglysningsretten

Få hjælp til bygning på lejet grund

Termen “bygning på lejet grund” henviser til den situation, hvor en person ejer eller har rettigheden til en bygning, der er beliggende på en lejet grund.

Ejer du eksempelvis et hus i en haveforening, en vindmølle eller et sommerhus og skal have optaget et lån, vil det være nødvendigt at få oprettet en “bygning på lejet grund”.

I den forbindelse kan vi være behjælpelige med:

 • Opmåling af bygningens omfang
 • ​Udarbejdelse af et tinglysningsrids
 • ​Anmeldelse til offentlig instans om oprettelse af din bygning på lejet grund.
  - Bygningen får således et bygningsblad i Tingbogen under den samlede faste ejendom.

Hvis du er advokat eller har hyret en advokat til at udarbejde en deklaration, som kræver geografisk stedfæstelse af rettigheden, kan vi også hjælpe dig med udarbejdelse af korrekte oplysninger om den pågældende ejendom. Dette kan enten ske på baggrund af tekniske kort og data eller ved nye opmålinger.

Hvad er et tinglysningsrids?

I forbindelse med tinglysningen kan det være nødvendigt at få lavet et tinglysningsrids, som er et kort, der angiver, hvad der skal tinglyses, og som er indtegnet i forhold til matrikulære skel og lignende.

Det kan være nødvendigt at få lavet et sådan rids i flere forskellige sammenhænge, blandt andet i situationer, hvor der skal afgrænse fællesarealer i et boligområde eller i forbindelse med omlægningsarbejde i forbindelse med kloakering og gasledninger.

I forbindelse med ridset skal der udarbejdes en GML-fil, som er en geografisk fastlæggelse af omfanget af servitutten. En sådan fil, som du kan få hjælp til udarbejdelsen af fra en landinspektør, indeholder forskellige oplysninger om blandt andet koordinater og servitutkategorier.

Efter udarbejdelse af filen, uploades denne via den digitale platform til Tinglysningsretten.

Digital tinglysning af dokumenter

Traditionelt set er en ejendoms juridiske dokumenter og de dertilhørende rettigheder blevet registreret manuelt ved at indsende de korrekte dokumenter herunder de føromtalte kort, til Tinglysningskontoret. Det kan dog være en meget besværlig og tidskrævende opgave at indsende de relevante dokumenter på denne måde.

Heldigvis findes der nu om dage en digital platform til denne proces, der blandt andet har været medvirkende til at forenkle og overskueliggøre hele tinglysningsprocessen. Den digitale platform, der giver mulighed for at tinglyse alle dokumenter elektronisk, har gjort hele processen markant hurtigere og meget mere sikker.

Skal vi hjælpe dig?

Selvom den digitale platform er både overskuelig og brugervenlig, kan tinglysningsprocessen for lægmænd dog stadig fremstå kompleks og indviklet. Har du brug for hjælp til dele af eller hele tinglysningsprocessen, er du velkommen til at kontakte os for et uforpligtende tilbud.

  Jeg er

  Scroll to Top