BBR opmåling og indberetning af arealer

Bygnings- og boligregistret (BBR) administreres af kommunerne og indeholder oplysninger om bygninger, boliger og grunde i Danmark. Det er altid ejendommens ejer, der har ansvaret for at de oplysninger, der figurerer i registret, er korrekte.

Registrets indhold har meget svingende kvalitet, fordi der gennem årene ikke altid er sket anmeldelser af ændringer eller fordi de oplyste arealer er forkerte.

Vi anbefaler, at der i hvert fald forud for et salg foretages en vurdering af BBR-oplysningernes kvalitet og validitet.

De korrekte oplysninger

Hos Landmålercompagniet kan vi hjælpe med at foretage en praktisk og teoretisk vurdering af, hvorvidt dine ejendomsoplysninger figurer korrekt i registeret. Dette medfører ikke altid en fuldstændig opmåling af ejendommen, men ofte blot overordnede kontrolmålinger med støtte i tegningsmateriale.

Forud for udstedelse af byggetilladelse skal der endvidere ske anmeldelse af den projekterede bebyggelses etageareal og areal for hver af de enheder (boliger eller erhverv), der opføres.

Dette sker på særlige skemaer, der kan udfyldes online. Vil du gerne have assistance til denne type opgave, tilbyder vi også det.

Hvordan foretages en BBR opmåling?

Har du behov for en fuldstændig opmåling af en ejendom, stiller vi naturligvis gerne vores ekspertise og erfaring til rådighed. Denne opgave løses trinvist, hvor vi allerførst indsamler alle relevante oplysninger og dokumenter vedrørende ejendommen. Det kan eksempelvis være ejendomsregisteroplysninger og tidligere tegninger over bygningen.

Herefter udføres de nødvendige målinger på ejendommen, herunder opmåling af bygningens dimensioner, kontrol af ejendomsgrænser, placering af adgangsveje og lignende, hvorefter de indføres i de relevante dokumenter.

Når alle relevante oplysninger er indsamlet og dokumenteret, overføres disse til Bygnings- og boligregistret (BBR), hvor de herefter indgår som en del af de offentligt tilgængelige oplysninger vedrørende ejendommen.

Hvorfor er opmåling af BBR vigtigt?

En korrekt opmåling af en ejendoms areal er vigtig, og det er der flere grunde til. Arealet af en bygning, ejerlejlighed eller et lejemål er blandt andet væsentligt at kende, da det danner grundlag for flere vigtige faktorer, der blandt andet inkluderer beregning af ejendomsskat, ejendomsvurdering, handelspris, lejeniveau, forsyningsbidrag og byggesagsbehandling.

Det er derfor altid en god idé at sikre dig, at de oplysninger, der fremgår af det offentlige register, er korrekte.

Hvad er prisen for BBR opmåling?

Har du brug for hjælp til en fuldstændig opmåling eller kontrolmåling af din ejendom - så kan vi hjælpe.

Hos os afhænger prisen for vores ydelser som eksempelvis BBR opmåling sammen med opgavens omfang og kompleksitet. Det er dog vigtigt for os altid at tilbyde vores kunder fair og konkurrencedygtige priser uanset typen af opgaver.

Er du interesseret i at få et uforpligtende tilbud, er du altid velkommen til at kontakte os.

    Jeg er

    Scroll to Top