Hvordan hjælper en landinspektør dig?

En landinspektør er en erhvervsperson, som arbejder med alt fra arkitekt- og ingeniørarbejde, bygningsplanlægning, opmåling og indberetning af arealer, udformning af lokalplaner, digitalisering af planlægning til registreringer og lovgivning. Sagt med andre ord er, så hjælper en landinspektør dig med de nødvendige godkendelser og opmålinger, når du skal bygge nyt eller udvide din eksisterende bolig.

Hos Landmålerkompaniet arbejder vores medarbejdere med mange forskellige bygningsopgaver. Det er opgaver, som spænder fra opmåling og planlægning af etagebyggerier til større byggerier såsom landbrugsbygninger og broer. Vi arbejder både med private og offentlige bygningsopgaver, og sikrer herigennem at danske byer og landdistrikter udvikler sig på en fornuftig måde i henhold til miljø, sikkerhed og lovgivning.

En landinspektør fra start til slut

En landinspektør er med fra den spæde start af et bygningsprojekt. Her hjælper han/hun med at kvalificere og vurdere de mange ideer og tanker, som kunden har i forbindelse med nybygning. En landinspektør ved, hvad der bygningsmæssigt og juridisk er muligt og hvad der ikke er muligt, hvilket er en stor hjælp for mange til- eller nybyggere, som ikke har erfaring eller særlig viden på området. Efter en saglig vurdering dine ideer til den kommende til- eller opbygning, udarbejder landinspektøren en lokalplan af den tilbygning, som du og landinspektøren er nået til enighed om. Lokalplanen indeholder en beskrivelse af, hvordan byggeområde skal se ud eller anvendes. Udarbejdelsen af en lokalplan er noget, som de fleste kommuner kræver i forbindelse med til- eller nybygning inden, at de giver tilladelse til at opføre bygningsværket.

Er du i tvivl om de juridiske krav?

Noget af det, som mange husejere efterspørger er en vejledning i de juridiske krav, der er i forbindelse med til- eller nybygning. Det gælder blandt andet registrering af forskellige dele vedrørende det nuværende og fremtidige bygningsværk. Derudover søger mange en vejledning i de love, som regulerer arealanvendelsen, fordi det kan være kompliceret at finde rundt i de forskellige paragraffer og fordi mange husejere skal være sikker på, at man overholder loven. Hos Landmålerkompaniet ApS har vores medarbejdere den juridiske indsigt, det kræver, når man skal opføre en ny bygning eller supplere en gammel med et nyt bygningsværk. Har du spørgsmål til gældende lovgivning eller til dine juridiske rettigheder i forbindelse med at opføre et bygningsværk, så er du altid velkommen til at kontakte os.

Er du iderig og kreativ?

Har du mange kreative tanker og ideer til dit nye hus eller tilbygning? Nogle mennesker ønsker at opføre et kreativt, moderne bygningsværk, mens andre foretrækker et personligt bygningsværk med skæve vinkler. Uanset hvad du har i tankerne, så skal vi nok hjælpe dig med at føre dem ud i livet. I samarbejdet med en af vores landinspektører, finder du frem til de bedste ideer til at opføre netop den bygning, du søger. Herudfra udformer landinspektøren en arkitektonisk tegning over det areal, som der endeligt skal søges tilladelse til. Vores medarbejdere er alene interesseret i, at du får en så god byggeproces som muligt, og hjælper dig derfor så meget, som du har brug for.

Landinspektør i marken og på kontoret

Vores medarbejdere er uddannet til at kombinere arbejdet i marken med arbejdet på kontoret. Det betyder, at du samarbejder med den samme landinspektør gennem hele processen fra den første samtale til, at du forhåbentligt står med bygningstilladelse i hånden. Din landinspektør er med, når arealet skal opmåles og når der laves beregninger til udarbejdelse af en ansøgning om byggetilladelse. Derudover klarer landinspektøren alt papirarbejdet på kontoret. Gennem processen samarbejder du tæt med din landinspektør. Du vil opleve at blive lyttet til og være en del af forløbet hele vejen igennem. Det betyder, at hvis du i løbet af samarbejdet har spørgsmål eller ideer til ændringer af f.eks. arealet til din tilbygning, så taler vi om det og finder den bedst mulige løsning.

Tid til en personlig samtale

Hos Landmålerkompagniet står erfarne og yderst kompetente landinspektører parat til at hjælpe dig med dine byggeplaner. Vi er en række medarbejdere med forskellige erfaringer og specialiseringer og vi kan derfor garantere, at du bliver rådgivet af en landinspektør, som har stor viden om netop dét, du skal bygge. Det gælder også større byggeprojekter som f.eks. brobyggeri og landbrugsbygninger, hvor vi sørger for, at du samarbejder med en landinspektør, som er stor viden inden for netop dét område. Ring til os og få en uforpligtende samtale om, hvordan du skal forholde dig til dit byggeprojekt samt, hvad vi som landinspektører kan hjælpe dig med.