Sammenlægning

Hvis to arealer med hver deres matrikelnummer ejes af den samme person, grænser op til hinanden og ligger i samme sogn og kommune kan de sammenlægges. Dette kan ofte være en fordel eller en nødvendighed hvis arealet eksempelvis efterfølgende skal udstykkes i mindre dele.

Hos Landmålercompagniet har vi stor erfaring indenfor lige netop det at sammenlægge arealer. Vi har udført arealsammenlægninger i hele Danmark.

En matrikelsammenlægning kan ofte være en fordel, hvis man som husejer vil have mere jord til sin ejendom. Det forekommer typisk, at en husejer køber mere jord af for eksempel en landmand og ligger til sit jordlod.

Dette højner værdien af ejendommen og med høje huspriser i storbyer som Aarhus, København, Aalborg og Odense ses dette tit som en investering af husejeren på sigt. Der ses i Danmark også en større tendens til, at folk vil have mere plads omkring sig, også kan en sammenlægning af to jordlodder også være en fordel.

    Jeg er

    Scroll to Top