IBS-attest

Ved bygningsafsætning kræver nogle banker og realkreditinstitutter ofte en attest eller “erklæring fra en landinspektør” i daglig tale kaldet for en IBS-attest (Identitets-, Byggelinie og Servitutattest).

IBS i forbindelse med lån

Kravet opstår i forbindelse med belåning af en ejendom for at sikre sig at bygningen er lovligt opført.

Vi undersøger i tingbogen hvem der ejer ejendommen (Identitet), om bygningen er opført lovligt i forhold til en byggelinie, fx for offentlig vej, byggelinier fastlagt i en lokalplan o.lign. (Byggelinie), og om bygningen er opført i overensstemmelse med tinglyste servitutter (Servitutattest).

Hvis entreprenøren selv har afsat byggeriet foretager vi en kontrolmåling af afsætningen. Husk, at vi også tilbyder afsætning.

Udstedelse af IBS attest

Ved udstedelse af IBS-attest påtager vi os således ansvaret for, at bygningen er lovligt opført

Kontakt os

Jeg er