Ejendomsberigtigelse

Hvis grænserne i marken ikke stemmer overens med grænserne i matrikelkortet kan der blive tale om at foretage en ejendomsberigtigelse.

Der er dog en række krav der skal opfyldes. Hvis der ikke kan opnås enighed om den nye grænse kan det ende med en skelforretning.

De krav er:

  • Hvis en ejer i en periode på 20 år har rådet over en nabos ejendom, kan der være tale om en hævdsituation.
  • Efter ovenstående skal der være enighed parterne imellem om den vundne hævd på arealer. Forholdet kan registreres i matrikel. Hvis der ikke opnås enighed om hævdsagen og skelgrænserne, kan forholdet alene afgøres ved afholdelse af en skelforretning og en eventuelt efterfølgende retssag.

En skelforretning omhandler, at der rekvireres en landinspektør fra hver part af de enkelte forhold, som derved kommer med begge deres syn og vurdering på skelgrænser. Dette kan ende i en eventuel retssag. Omkostningerne til dette er typisk af større karakter.

    Kontakt os

    Jeg er