Lokalplaner

Vi tilbyder assistance til udfærdigelse af lokalplaner.

Et byggeprojekt forudsætter ofte, at der forudgående skal udfærdiges en detaljeret lokalplan, inden byggeprojektet kan realiseres.

Kommuner forlanger i de fleste tilfælde, at bygherre enten leverer en færdig lokalplan eller leverer dele af indholdet til en lokalplan.

Få hjælp til udfærdigelse af lokalplan

Vi udarbejder lokalplaner og rådgiver om planlovens samspil med andre lovgivninger, fx naturbeskyttelsesloven.

Vi kan i rådgivningsfasen bidrage med udarbejdelse og levering af lokalplaner i sin helhed inkl. kortbilag, illustrationer, miljøscreening, servitutredegørelser mv.

Eller vi kan indgå i et samarbejde med bygherre og kommunen, hvor vi udarbejder dele af indholdet til lokalplanen.

Fleksibelt – effektivt og professionelt!

Se mere om landinspektør

Kontakt os

Jeg er

Hjælp til udfærdigelse af lokalplaner