Konvertering af filer til DANDAS

DANDAS er en datamodel og et meget anvendt udvekslingsformat til registrering af afløbssystemer. DANDAS modellen er bygget op omkring en masse information om afløbssystemet og det hele samles i en databasestruktur. På dette grundlag af datamodellen dannes en fysisk database, der beskriver de fysiske datas sammenhænge i det opmålte afløbssystem.

DANDAS er et filformat der primært bruges til ledningsregistrering og dette gør DANDAS optimalt til anvendelse for f.eks. vandselskaber, rådgivere og TV-inspektionsfirmaer m.v.

DANDAS er afløser for tidligere programmer også kaldet DAS og DANVA. DANDAS er lavet for at have et entydigt format.

Kontakt os

Jeg er